THỰC ĐƠN TẠI Gà Baby

* Gồm các món nướngmón lẩu được chế biết từ Gà Ta 
* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

– MÓN NƯỚNG –

– Giá bán: 299.000/1 Phần – 1 con –

Gà nướng Cơm Lam 

(Đặc sản Tây Nguyên)

– Giá bán: 299.000/1 Phần – 1 con –

Gà nướng Muối Ớt Xanh

– MÓN LẨU –

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1/2 con –

Lẩu gà ta tiềm ớt hiểm (1/2 con) Cấp 2 

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1/2 con –

Lẩu gà ta tiềm ớt hiểm (1/2 con) Cấp 3 

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1/2 con –

Lẩu gà ta tiềm ớt hiểm (1/2 con) Đại học 

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1/2 con –

Lẩu gà ta tiềm ớt hiểm (1/2 con) Anh hùng ăn cay 

– Giá bán: 219.000/1 Phần – 1/2 con –

Lẩu Gà Tiềm Thuốc Bắc
(Đặc biệt) 

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1/2 con –

Lẩu Gà ứ É (Đặc sản Phú Yên)

* Gồm các món hấp, món nướngmón lẩu được chế biết từ Gà Tre
* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

– MÓN HẤP –

– Giá bán: 179.000/1 Phần – 1 con –

Gà Hấp Mắm Nhỉ Color man(Đặc Biệt)

– MÓN NƯỚNG –

– Giá bán: 179.000/1 Phần – 1 con –

Gà Tre nướng Cơm Lam(Đặc sản Tây Nguyên) 

– Giá bán: 179.000/1 Phần – 1 con –

Gà Tre nướng Muối Ớt Xanh

– MÓN LẨU –

14.Lẩu gà tre tiềm ớt hiểm

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1 con –

Lẩu Tre Gà Tiềm Ớt Hiểm (Cấp 2)

14.Lẩu gà tre tiềm ớt hiểm

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1 con –

Lẩu Tre Gà Tiềm Ớt Hiểm (Cấp 3)

14.Lẩu gà tre tiềm ớt hiểm

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1 con –

Lẩu Gà Tre Tiềm Ớt Hiểm (Đại học)

14.Lẩu gà tre tiềm ớt hiểm

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1 con –

Lẩu Gà Tre Tiềm Ớt Hiểm (Anh hùng ăn cay)

– Giá bán: 199.000/1 Phần – 1 con –

Lẩu Gà Tre ứ É (Đặc sản Phú Yên)

15.Lẩu gà tre tiềm thuốc bắc

– Giá bán: 219.000/1 Phần – 1 con –

Lẩu Gà Tre Tiềm Thuốc Bắc(Đặc biệt) 

* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

– Giá bán: 19.000/1 Phần –

Cơm Lam Thêm 

ga-nuong-com-lam

– Giá bán: 139.000/1 Phần – 1/2 con –

Gà Ta Thêm lẩu (1/2)

20.Gà tre thêm

– Giá bán: 139.000/1 Phần –

Gà Tre Thêm lẩu

22.Mỳ trứng thêm

– Giá bán: 19.000/1 Phần –

Mỳ Trứng Thêm

2.Chân gà sả tắc

– Giá bán: 39.000vnđ/1 phần –

Chân Gà Sả Tắc

– Giá bán: 79.000vnđ/1 phần –

Chân Gà Sả Tắc

– Giá bán: 19.000/1 Phần –

Rau lẩu thêm

* Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần

pepsi

– Giá bán: 15.000/1 Lon –

Pepsi 

7up

– Giá bán: 15.000/1 Lon –

7up

– Giá bán: 18.000/1 Lon-

Bia Tiger Nâu

– Giá bán: 20.000/1 Lon –

Bia Heniken 

– Giá bán: 22.000/1 Lon –

Strong Bow

nuoc-suoil

– Giá bán: 12.000/1 Chai –

Nước Suối

– Giá bán: 15.000/1 Lon

Sting  

Giá bán: 2.000/1 Lon

Khăn lạnh